Informace

Papír je možné nosit do školy od pondělí 18. října. Sbírá se papír všeho druhu, noviny, kartony, smíšený sběr. Děkujeme.

Volba zástupců zákonných zástupců do Školské rady

Volby probíhaly online od 9. 6. – 16. 6. 2021, bylo navrženo 6 kandidátek. Volilo 70 zákonných zástupců. Volby dopadly s následujícím výsledkem:

Martina Králová (58 hlasů)

Blanka Kratochvílová (21 hlasů)

Hana Bahníková (19 hlasů)

Hana Hudcová 10 hlasů

Eva Švanda (10 hlasů)

Kateřina Látová (8 hlasů)

Členkami Školské rady za skupinu zákonných zástupců žáků byly zvoleny paní Martina Králová a paní Blanka Kratochvílová.

 

Volby zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady

Volby proběhly dne 17. 6., byly navrženy 4 kandidátky. Volilo 27 pedagogických pracovníků, bylo rozdáno 30 volebních lístků. Volby zástupců pedagogických pracovníků dopadly s následujícím výsledkem:

Dita Marečková (16 hlasů)

Petra Hájková (12 hlasů)

Lenka Zmítková (12 hlasů)

Květa Pokorná (10 hlasů)

Členkami Školské rady za skupinu pedagogických pracovníků byly zvoleny paní Dita Marečková a paní Petra Hájková (dvě kandidátky měly stejný počet hlasů, bylo rozhodnuto losem).

 

 

Informace pro rodiče prvňáčků

Zahájení školního roku začíná v 8:00 v budově č. 50, žáka mohou doprovodit 2 osoby, po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít dospělé osoby respirátory. Další informace vám předá paní učitelka.

Informace pro nové žáky 6. třídy – 6. C

Tito žáci se shromáždí před školou v 7:45, vyzvedne si je paní učitelka. Ostatní noví žáci dostanou informaci u vchodu. Přítomnost ve škole dne 1. 9. – 8:00 – 8:45.

Testování

Žáci budou testováni 1., 6. a 9. září (prvňáčkové 2. 9., 6. 9., 9. 9.).

Testovat se nemusí žáci:

a) 14 dní po dokončení očkování

b) pokud prodělali covid a neuplynulo 180 dní od prvního pozitivního testu

c) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Jestliže žák (nebo jeho zákonný zástupce) odmítne testování, musí se ve všech prostorách pohybovat s rouškou. Testovaní žáci mohou roušku ve třídě odložit. Pokud 9. září se prokáže u některého žáka pozitivní test, jde on a celá jeho třída do karantény.

 

Pedagogický sbor přeje všem žákům příjemný pobyt ve škole a radost z výsledků své práce.

Do 1. ročníku Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice pro školní rok 2021/2022 byli přijati žáci s těmito registračními kódy:

Strana 1 z 4

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826, mob. + 420 731 738 559

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00