Informace

Informace pro rodiče prvňáčků

Zahájení školního roku začíná v 8:00 v budově č. 50, žáka mohou doprovodit 2 osoby, po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít dospělé osoby respirátory. Další informace vám předá paní učitelka.

Informace pro nové žáky 6. třídy – 6. C

Tito žáci se shromáždí před školou v 7:45, vyzvedne si je paní učitelka. Ostatní noví žáci dostanou informaci u vchodu. Přítomnost ve škole dne 1. 9. – 8:00 – 8:45.

Testování

Žáci budou testováni 1., 6. a 9. září (prvňáčkové 2. 9., 6. 9., 9. 9.).

Testovat se nemusí žáci:

a) 14 dní po dokončení očkování

b) pokud prodělali covid a neuplynulo 180 dní od prvního pozitivního testu

c) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Jestliže žák (nebo jeho zákonný zástupce) odmítne testování, musí se ve všech prostorách pohybovat s rouškou. Testovaní žáci mohou roušku ve třídě odložit. Pokud 9. září se prokáže u některého žáka pozitivní test, jde on a celá jeho třída do karantény.

 

Pedagogický sbor přeje všem žákům příjemný pobyt ve škole a radost z výsledků své práce.

Do 1. ročníku Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice pro školní rok 2021/2022 byli přijati žáci s těmito registračními kódy:

Volba zástupců zákonných zástupců do Školské rady

Volby probíhaly online od 9. 6. – 16. 6. 2021, bylo navrženo 6 kandidátek. Volilo 70 zákonných zástupců. Volby dopadly s následujícím výsledkem:

Martina Králová (58 hlasů)

Blanka Kratochvílová (21 hlasů)

Hana Bahníková (19 hlasů)

Hana Hudcová 10 hlasů

Eva Švanda (10 hlasů)

Kateřina Látová (8 hlasů)

Členkami Školské rady za skupinu zákonných zástupců žáků byly zvoleny paní Martina Králová a paní Blanka Kratochvílová.

 

Volby zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady

Volby proběhly dne 17. 6., byly navrženy 4 kandidátky. Volilo 27 pedagogických pracovníků, bylo rozdáno 30 volebních lístků. Volby zástupců pedagogických pracovníků dopadly s následujícím výsledkem:

Dita Marečková (16 hlasů)

Petra Hájková (12 hlasů)

Lenka Zmítková (12 hlasů)

Květa Pokorná (10 hlasů)

Členkami Školské rady za skupinu pedagogických pracovníků byly zvoleny paní Dita Marečková a paní Petra Hájková (dvě kandidátky měly stejný počet hlasů, bylo rozhodnuto losem).

 

 

Od března používáme elektronickou žákovskou knížku, která žákům a rodičům poskytne přehled o rozvrhu, hodnocení, docházce a o hodnocení chování. 

 

Žáci

Žáci dostanou přihlašovací údaje od svých třídních učitelů. Přihlašovací jméno je stejné jako jejich školní emailová adresa. V případě zapomenutí hesla je možné ho přes tuto emailovou adresu obnovit.

Žáci mají přehled o rozvrhu a jeho změnách, o hodnocení v jednotlivých předmětech, hodnocení ve čtvrtletí.

 

Do žákovské knížky se žáci přihlásí na adrese https://portal.dmsoftware.cz nebo https://www.skolaonline.cz.

Lze použít i aplikaci pro mobilní telefony, která je dostupná pro Android i Apple. (Google Play i App Store – Škola online). Mobilní aplikace ale nemá všechny funkce, které má aplikace webová - zákonný zástupce např. nemá možnost podepsat známky. 

 

Zákonní zástupci žáka

Zákonný zástupce dostane od třídního učitele PIN a na webových stránkách https://portal.dmsoftware.cz nebo https://www.skolaonline.cz se zaregistruje kliknutím na odkaz Registrace žáků a rodičů.

Účet zákonného zástupce má stejné funkce jako účet žáka, zákonný zástupce může navíc podepisovat známky přes Průběžné hodnocení a přes modul Zprávy poslat omluvenku třídnímu učiteli.

Zde najdete podrobný návod pro registraci zákonných zástupců.

 

Pokud máte na naší škole dvě nebo více dětí, kontaktujte prosím třídního učitele. Ten zařídí, aby Vám administrátor nastavil jeden účet pro všechny děti najednou. Tím pro Vás bude používání aplikace jednodušší.

 

 

Podrobnější informace k používání žákovské knížky pro žáky a rodiče najdete v této nápovědě k aplikaci.

Strana 1 z 3

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826, mob. + 420 731 738 559

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00