Výsledky voleb do Školské rady

Vytisknout

Volba zástupců zákonných zástupců do Školské rady

Volby probíhaly online od 9. 6. – 16. 6. 2021, bylo navrženo 6 kandidátek. Volilo 70 zákonných zástupců. Volby dopadly s následujícím výsledkem:

Martina Králová (58 hlasů)

Blanka Kratochvílová (21 hlasů)

Hana Bahníková (19 hlasů)

Hana Hudcová 10 hlasů

Eva Švanda (10 hlasů)

Kateřina Látová (8 hlasů)

Členkami Školské rady za skupinu zákonných zástupců žáků byly zvoleny paní Martina Králová a paní Blanka Kratochvílová.

 

Volby zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady

Volby proběhly dne 17. 6., byly navrženy 4 kandidátky. Volilo 27 pedagogických pracovníků, bylo rozdáno 30 volebních lístků. Volby zástupců pedagogických pracovníků dopadly s následujícím výsledkem:

Dita Marečková (16 hlasů)

Petra Hájková (12 hlasů)

Lenka Zmítková (12 hlasů)

Květa Pokorná (10 hlasů)

Členkami Školské rady za skupinu pedagogických pracovníků byly zvoleny paní Dita Marečková a paní Petra Hájková (dvě kandidátky měly stejný počet hlasů, bylo rozhodnuto losem).