Informace

Zahájení školního roku 2021/2022

Informace pro rodiče prvňáčků

Zahájení školního roku začíná v 8:00 v budově č. 50, žáka mohou doprovodit 2 osoby, po celou dobu přítomnosti ve škole musí mít dospělé osoby respirátory. Další informace vám předá paní učitelka.

Informace pro nové žáky 6. třídy – 6. C

Tito žáci se shromáždí před školou v 7:45, vyzvedne si je paní učitelka. Ostatní noví žáci dostanou informaci u vchodu. Přítomnost ve škole dne 1. 9. – 8:00 – 8:45.

Testování

Žáci budou testováni 1., 6. a 9. září (prvňáčkové 2. 9., 6. 9., 9. 9.).

Testovat se nemusí žáci:

a) 14 dní po dokončení očkování

b) pokud prodělali covid a neuplynulo 180 dní od prvního pozitivního testu

c) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Jestliže žák (nebo jeho zákonný zástupce) odmítne testování, musí se ve všech prostorách pohybovat s rouškou. Testovaní žáci mohou roušku ve třídě odložit. Pokud 9. září se prokáže u některého žáka pozitivní test, jde on a celá jeho třída do karantény.

 

Pedagogický sbor přeje všem žákům příjemný pobyt ve škole a radost z výsledků své práce.

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826, mob. + 420 731 738 559

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00