Elektronická žákovská

Informace k elektronické žákovské knížce

Od března používáme elektronickou žákovskou knížku, která žákům a rodičům poskytne přehled o rozvrhu, hodnocení, docházce a o hodnocení chování. 

 

Žáci

Žáci dostanou přihlašovací údaje od svých třídních učitelů. Přihlašovací jméno je stejné jako jejich školní emailová adresa. V případě zapomenutí hesla je možné ho přes tuto emailovou adresu obnovit.

Žáci mají přehled o rozvrhu a jeho změnách, o hodnocení v jednotlivých předmětech, hodnocení ve čtvrtletí.

 

Do žákovské knížky se žáci přihlásí na adrese https://portal.dmsoftware.cz nebo https://www.skolaonline.cz.

Lze použít i aplikaci pro mobilní telefony, která je dostupná pro Android i Apple. (Google Play i App Store – Škola online). Mobilní aplikace ale nemá všechny funkce, které má aplikace webová - zákonný zástupce např. nemá možnost podepsat známky. 

 

Zákonní zástupci žáka

Zákonný zástupce dostane od třídního učitele PIN a na webových stránkách https://portal.dmsoftware.cz nebo https://www.skolaonline.cz se zaregistruje kliknutím na odkaz Registrace žáků a rodičů.

Účet zákonného zástupce má stejné funkce jako účet žáka, zákonný zástupce může navíc podepisovat známky přes Průběžné hodnocení a přes modul Zprávy poslat omluvenku třídnímu učiteli.

Zde najdete podrobný návod pro registraci zákonných zástupců.

 

Pokud máte na naší škole dvě nebo více dětí, kontaktujte prosím třídního učitele. Ten zařídí, aby Vám administrátor nastavil jeden účet pro všechny děti najednou. Tím pro Vás bude používání aplikace jednodušší.

 

 

Podrobnější informace k používání žákovské knížky pro žáky a rodiče najdete v této nápovědě k aplikaci.

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826, mob. + 420 731 738 559

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00